พระสิวลี มหาเถระ ผู้ซึ่งพระพุทธเจ้ายกย่องเป็น เอตทัคคะ ด้านลาภสักการะ (เป็นผู้มีลาภมาก) เนื่องจากกุศลกรรมที่ท่านได้สร้างเมื่อครั้งอดีต เมื่อท่านจะไปแห่งหนตำบลใดก็ดี ท่านจึงไม่อดอยากเลย เจริญด้านลาภดีนัก เหตุนี้เองโบราณจารย์ จึงผูกเป็นวิชายันต์พระสิวลี โดยทำเป็นไส้เทียน เพื่อจุดบูชาคุณของท่าน ซึ่งอำนวยผลให้ผู้ที่สวดบูชาท่านนั้น เกิดความอุดมสมบูรณ์ ลาภ ผล พูล ทวี เปี่ยมด้วย เมตตา วาสนาบารมี โชคลาภ มีกินมีใช้ไม่อดอยากเลย  ทั้งเสริมวาสนายศตำแหน่งก็ดี โชคลาภก็มี สวดขายที่ขายทาง บ้านที่ดิน ก็มี ทวงหนี้สินก็มี อื่นๆ ทั้งนี้ด้วยอาศัยบารมี ของพระรัตนตรัย พระสิวลี เป็นสำคัญ อีกทั้งการสวดมนต์ด้วยตัวเองยังส่งผลถึงการรับพลังแห่งความเป็นมงคล รวดเร็ว และเต็มที่อีกด้วย ผู้ใช้วัตถุมงคล หลายๆ ท่านอาจจะมีข้อสงสัยทำไมใช้วัตถุมงคลแล้วทำไมเห็นผลช้า ไม่ชัดเจน เนื่องจาก การไม่ได้เจริญซึ่งสมาธิ เวลาจะใช้ก็อาราธนาขอพรเลย การรับพลัง จากวัตถุมงคล จะได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง ผลที่ได้รับการจากสวดบูชาเทียน นอกจากเป็น มงคลแล้ว ยังช่วยให้การใช้วัตถุมงคล เกิดผลได้อย่างเต็มที่ ชัดเจน เห็นผลรวดเร็วอีกด้วย

อ.ธัชกร จึงตั้งเจตนาแห่งความเป็นกุศลนี้ แนะนำวิธีการสวดบูชาเทียนพระสิวลีนี้ ซึ่งเป็นแบบฉบับของทางสำนัก สามารถ นำไปปฏิบัติได้เลย เป็นธรรมทาน

วิธีการสวด พระคาถาบูชาเทียนพระสิวลี เศรษฐี โภคทรัพย์
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. เทียนไข 1 เล่ม หรือเทียนขี้ผึ้งแท้ก็ได้ (หนัก 3-5 บาทก็ได้ จะได้สวดได้นาน)
2. ขันดอกไม้ ขัน5 (ดอกไม้ 5คู่ เทียน5 คู่) เงินบูชาครู 12 บาท
3. ขันน้ำมนต์ หรือ เชิงเทียน สำหรับตั้งเทียน
*** กรณีจะสวดขายที่ดินให้ใช้ดินจากที่ดินที่จะขาย ใส่ถ้วยด้วย 5 กำมือ*

ขั้นตอน
1. อาบน้ำชำระกายให้สะอาดแต่งตัวให้เรียบร้อย
2. นำเทียนใส่ขันดอกไม้ (เปลี่ยนดอกไม้ทุกวันที่สวด)
3. สวดมนต์บูชาพระตามปกติ และตั้งจิต อธิษฐานเจตนาในการจะสวดเทียนบูชาพระสิวลี
4. จุดเทียนและเริ่มสวด คาถาบูชาเทียนพระสิวลี จนเป็นที่พอใจ
5. อธิษฐาน
6. ดับเทียน

พระคาถาบูชาเทียนพระสิวลี เศรษฐี โภคทรัพย์
นะโม 3 จบ
นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา ศรัทธาโหติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา เอหิ กาละโภชะนา วิกาละโภชะนา อาคัจฉันติ ปิยังมะมะ ๚๛ 108 จบ

คำอธิษฐาน   ดังนี้ พระสิวลี จะมหาเถโร ผู้เป็นเอตทัคคะด้านลาภสักการะฉันใด  ขอให้ข้าพเจ้า.......(ชื่อ-สกุล).......เป็นผู้มีความ สมบูรณ์พูนสุข เมตตา วาสนา บารมี ร่ำรวยมั่งคั่ง ดั่งใจปรารถนา เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีใน ๑ ปี
ฉันนั้น สาธุ

พระคาถานี้ ผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำทุกวัน บังเกิดซึ่งลาภสักการะ อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง วาสนา บารมี โชคลาภ ค้าขาย ดีนักแล

วันต่อมาก็เริ่มจาก ข้อ.3 ได้เลย จนกว่าเทียนจะหมด

เมื่อหมดแล้ว และให้นำค่าบูชาครู 12 บาท (หรือจะมากกว่าก็ได้) นำไปทำบุญทำทานให้หมด ถือว่าการบูชาท่านครบตามขั้นตอน ความปรารถนาใดๆที่อธิษฐาน เป็นอันสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ วาสนาบารมี ก็จักบังเกิด แก่ผู้สวด

***กรณีใช้ขันน้ำมนต์ น้ำในขัน สามารถฯ ผสมน้ำอาบ ชำระกาย ล้างหน้า ประพรม บ้าน ที่ดิน สินค้า จะดีมาก เป็นมงคล ***

*** กรณีแก้ไขบ้านหรือที่ดินอาถรรพณ์ อยู่แล้วไม่สบายกาย ใจ ให้นำดินที่เตรียมไว้ ไปใส่กระถางธูปตามวัด 5 แห่ง​ เพื่อแก้ไขให้ดินผืนนั้นเป็นมงคล เจริญรุ่งเรือง

บทนี้เป็นบูชาพระสิวลี เอตทัคคะ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอกในด้านลาภสักการะและยศ สวดภาวนาเป็นประจำยิ่งมากยิ่งดี บังเกิดอุดมสมบูรณ์ โภคทรัพย์ วาสนาดีนักแล

อ. ธัชกร ธีรปัญญานนท์
 
 
เทียนพระฉิมพลีเสริมดวงพลิกชะตา

              ทางสำนักมีเทียนพระฉิมพลีให้กับหลายๆ ท่านบูชาไปสวดได้ (สำหรับท่านที่ต้องการบูชาเทียนพระฉิมพลีสามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อกดสั่งซื้อ)
              ผู้นำไปจุดสวดบูชา ประกอบกับการสร้างกุศล ทาน ศีล ภาวนา จึงส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุข เมตตา วาสนา บารมี ร่ำรวยมั่งคั่ง เปลี่ยนแปลงพลิกชะตาชีวิต 1-3 ปี 
 
อ.ธัชกร ธีรปัญญานนท์

หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อาจารย์ธัชกร ธีรปัญญานนท์ รวบรวมจากหนังสือสวดมนต์ และพระคาถาที่มีความเข้มขลังศักสิทธิ์ ที่โบราณจารย์ได้สืบทอดต่อกันมา สำหรับผู้มีจิตศรัทธาได้ใช้สำหรับสวดภาวนาเป็นองค์ประกอบของการสร้างบุญกุศล ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา เพื่อประโยชน์ แก่ผู้ปฏิบัติเองและผู้อื่น

คาถาเงินล้าน ใช้สวดภาวนา เช้า-เย็น ก่อนทำบุญก็ได้ สวดภาวนามากๆ ยิ่งดี เจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ เป็นคาถาของพระราชพรหมยาน

วิชานี้เมื่อลงไปแล้วสามารถสวดคาถาทุกๆ วันได้ยิ่งดี จะเพิ่มเสน่ห์ให้เราเป็นอย่างมาก เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลาย

New

เทียนพระฉิมพลีเสริมดวงพลิกชะตา​

เทียนพระฉิมพลีเสริมดวงพลิกชะตา​ หลายๆ ท่านดวงชะตาไม่ดี ดวงตก ทำการทำงานติดขัด สิ่งที่ปรารถนาแต่ไม่สำเร็จ เพราะดวงชะตาไม่เปิด แก้ไขได้ด้วยวิชาเทียนพระฉิมพลี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿599 ฿599
 

 

New

น้ำมันเสน่ห์เทพรัญจวน (ขวดหัวลูกกลิ้ง)

น้ำมันเสน่ห์เทพรัญจวน (ขวดหัวลูกกลิ้ง) ผ่านพิธีปลุกเสก ครอบวิชาครูเสน่ห์ สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ เพิ่มเสน่ห์ชวนหลงไหล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿199 ฿199
 

 

New

น้ำมันเสน่ห์เทพรัญจวน (ขวดเล็ก)

น้ำมันเสน่ห์เทพรัญจวน ผ่านพิธีปลุกเสก ครอบวิชาครูเสน่ห์ สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ เพิ่มเสน่ห์ชวนหลงไหล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿599 ฿599
 

 

New

น้ำมันเสน่ห์เทพรัญจวน ขวดใหญ่

น้ำมันเสน่ห์เทพรัญจวน ผ่านพิธีปลุกเสก ครอบวิชาครูเสน่ห์ สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ เพิ่มเสน่ห์ชวนหลงไหล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

สีผึ้งเสน่ห์หน้าทอง

สีผึ้งเสน่ห์หน้าทอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿599 ฿599
 

 

New

สีผึ้งร้อยรัก (พันชู้)

สีผึ้งร้อยรัก (พันชู้)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿599 ฿599
 

 

New

ล็อกเก็ตแม่พรายบัวทอง

เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมเสน่ห์เงินทอง โชคลาภ ค้าขาย เตือนภัย เรียกคนรัก สามารถใช้ได้ทั้งชาย และ หญิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,599 ฿1,599
 

 

New

ยันต์มหามงคลจักรวาล

ยันต์มหามงคลจักรวาล ศาสต์และศิลปะของภาพยันต์มหามงคลจักรวาล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,024 ฿3,024
 

 

New

ล็อกเก็ตอิ้นเสน่ห์เทพรัญจวน

ล็อกเก็ตอิ้นเสน่ห์เทพรัญจวน เสริมเสน่ห์​ เรียกจิต​คู่รัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,599 ฿1,599
 

 

New

ล็อกเก็ตอิ้นเสน่ห์เทพรัญจวน (สีแดง)

ล็อกเก็ตอิ้นเสน่ห์เทพรัญจวน (สีแดง) ลักษณะทรงกลม มหาเสน่ห์ เรียกจิต เรียกใจ ทั้งหญิงทั้งชาย เป็นที่รักแก่คนทั้งหลายนักแล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿599 ฿599
 

 

New

ล็อกเก็ตอิ้นเสน่ห์เทพรัญจวน (ขนาดเล็ก)

ล็อกเก็ตอิ้นเสน่ห์เทพรัญจวน (ขนาดเล็ก) มหาเสน่ห์ เรียกจิต เรียกใจ ทั้งหญิงทั้งชาย เป็นที่รักแก่คนทั้งหลายนักแล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿599 ฿599
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้